اخبار

آیا ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت های بالاتر از ۲۵۰ سی سی امکانپذیر می باشد؟

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای جزئیات ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت با حجم بالاتر از ۲۵۰ سی سی را ابلاغ کرد. علی وکیلی در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، پیرو بخشنامه های شماره 157936/90/262 مورخ 8/8/90 و 124361/94/221 مورخ 4/7/94 و 4157610/281 مورخ 30/9/97 بپیوست تصویر نامه شماره 893297/06 مورخ 6/12/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت با حجم موتور بیش از 250 سی سی و قطعات منفصله آن ارسال می گردد. فیلتر هوای K&N کیا سورنتو 2400‌ سی‌سی K&N فیلتر هوای K&N کیا سورنتو 2400‌ سی‌سی تومان 1,485,000 با عنایت به مفاد و مندرجات و منضمات نامه شماره فوق الاشاره، ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت با حجم موتور فوق الذکر و قطعات آن مستلزم اخذ مجوز فنی دفتر صنایع حمل و نقل وزارت یاد شده، و همچنین تاییدیه مکتوب شورای امینت کشور می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ملحوظ نظر قرار دادن مراتب فوق، با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند. گفتنی است، سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در مکاتبه در خصوص مجوز لازم برای ثبت سفارش و ترخیص با مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان اعلام کرد، عطف به تصمیمات اتخاذ شده با حضور نمایندگان دستگاه های انتظامی، امنیتی که در ضمیمه نامه شماره 60/289256 مورخ 1399/11/28 مدیر کل محترم دفتر صنایع حمل و نقل به دفتر مقررات صادرات و واردات منعکس شده، ثبت سفارش و ترخیص موتور سیکلت های دارای حجم موتور بالاتر از 250 سیسی و قطعات منفصله تشکیل دهنده اینگونه موتور سیکلت ها، مستلزم اخذ مجوز فنی دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت و دریافت تاییده به مکتوب شورای امنیت کشور است. بدیهی است طبق مندرجات صورتجلسه صدرالاشاره، دفتر صنایع حمل و نقل، صرفا پس از دریافت تاییدیه مکتوب شورای امنیت کشور، مجاز به تایید مجوز فنی مزبور می باشد.
 • مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای جزئیات ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت با حجم بالاتر از ۲۵۰ سی سی را ابلاغ کرد.

  علی وکیلی در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، پیرو بخشنامه های شماره 157936/90/262 مورخ 8/8/90 و 124361/94/221 مورخ 4/7/94 و 4157610/281 مورخ 30/9/97 بپیوست تصویر نامه شماره 893297/06 مورخ 6/12/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت با حجم موتور بیش از 250 سی سی و قطعات منفصله آن ارسال می گردد.

  با عنایت به مفاد و مندرجات و منضمات نامه شماره فوق الاشاره،  ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت با حجم موتور فوق الذکر و قطعات آن مستلزم اخذ مجوز فنی دفتر صنایع حمل و نقل وزارت یاد شده، و همچنین تاییدیه مکتوب شورای امینت کشور می باشد.

  خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ملحوظ نظر قرار دادن مراتب فوق، با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.

  گفتنی است،  سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات  در مکاتبه در خصوص مجوز لازم برای ثبت سفارش و ترخیص با  مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان اعلام کرد، عطف به تصمیمات اتخاذ شده  با حضور نمایندگان دستگاه های انتظامی، امنیتی  که در ضمیمه نامه شماره 60/289256 مورخ 1399/11/28 مدیر کل محترم دفتر صنایع حمل و نقل به دفتر مقررات صادرات و واردات منعکس شده، ثبت سفارش و ترخیص موتور سیکلت های دارای حجم موتور بالاتر از 250 سیسی و قطعات منفصله تشکیل دهنده اینگونه موتور سیکلت ها، مستلزم اخذ مجوز فنی دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت و دریافت تاییده به مکتوب شورای امنیت کشور است.

  بدیهی است طبق مندرجات صورتجلسه صدرالاشاره، دفتر صنایع حمل و نقل، صرفا پس از دریافت تاییدیه مکتوب شورای امنیت کشور، مجاز به تایید مجوز فنی مزبور می باشد.

  منبع : شهرخبر

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید